معرفی معاون پژوهش و فناوری

 

معاون پژوهش و فناوری : دکتر سپیده کتابی 

تحصیلات : دکتری تخصصی شیمی فیزیک

ایمیل : sepidehketabi@yahoo.com