اعضای هیات علمی

 

 

نام

ایمیل

رشته

 رزومه

دکتر مهناز قمی

mahnaz.qomi@gmail.com

شیمی تجزیه

cv
دکتر لیلا یوسف تبار

lyouseftabar@yahoo.com

شیمی آلی cv
دکتر شریعه حسینی

shariehhosseini@yahoo.com

شیمی فیزیک cv
دکتر الهام عسگری زاده

elhamaskarizadeh@gmail.com

شیمی معدنی cv

دکتر سپیده کتابی

sepidehketabi@yahoo.com

شیمی فیزیک

cv

دکتر ابراهیم بلالی

Ebrahimbalali@yahoo.com

شیمی آلی

cv

دکتر ملک حکمتی 

mhekmatik@yahoo.com

mhekmati@iaups.ac.ir

شیمی آلی

cv

مهندس پریسا زیارتی

Ziarati.p@iaups.ac.ir

parziarati@gmail.com

شیمی معدنی

cv

دکتر جواد حسینی

J-hosseini@iaups.ac.ir

شیمی کاربردی

cv

دکتر حکیمه زیادی دمیرچی

behnazziyadi@yahoo.com

شیمی الی

cv

دکتر  فاطمه عشوری

fatemeh_ashouri_h@yahoo.com

f.ashouri@iaups.ac.ir

شیمی معدنی cv

دکتر معصومه شاهی

shahi_m21@yahoo.com

شیمی آلی

cv

دکتر علیرضا فرجی

alirezafaraji.foodtech@gmail.com

alireza_ch57@yahoo.com

شیمی آلی

cv
دکتر  سارا حلاجیان

sara_hallajian@yahoo.com

شیمی آلی cv

دکتر انسیه قاسمی

ghasemi.elahe@gmail.com

شیمی تجزیه

cv

دکتر شهین احمدی

ahmadi.chemometrics@yahoo.com

شیمی تجزیه

cv

دکتر علی مقیمی

Kamran9537@yahoo.com

شیمی تجزیه

cv

دکتر نیلوفر چوبدار

nchoubdar@iautmu.ac.ir

شیمی آلی

cv

دکتر مرجان جبلی جوان

 m_jebelijavan@yahoo.com

شیمی آلی 

cv
دکتر نوشین اصول الدینی osouleddini.n@gmail.com

شیمی فیزیک

cv 
دکتر هدیه علوی طلب

halavi@iautmu.ac.ir

hedieh_alavi@yahoo.com

مهندسی شیمی

cv
دکتر طناز زبردست tanazzebardast@yahoo.com    شیمی دارویی cv
دکتر علی کاظمی بابا حیدری Kazemibali@gmail.com شیمی فیزیک cv
دکتر مازیار نوعی Maziar.Noei@hotmail.com شیمی فیزیک cv

لینک دانلود فایل