معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی: دکتر لیلا یوسف تبار

تحصیلات: دکتری شیمی آلی

ایمیل: l_youseftabar@yahoo.com


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل