مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

 

Pharmaceutical Ingredients Research Center

 

 رسالت مرکز (Mission) :

ایجاد بستری مناسب جهت تحقیقات محصول محور ، ایجاد دانش فنی تولید مواد اولیه دارویی وایجاد ظرفیت تولید مواد اولیه دارویی استاندارد با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با هدف رسیدن کشور به خودکفایی اقتصادی توسعه علمی ودرآمد زایی

دور نما (Vision)

تجاری سازی  پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مبتنی بر نیاز این مرکز ،گسترش فعالیت پژوهشی در زمینه ساخت مواد اولیه دارو یی مورد نیاز صنایع ، مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی 

اهداف کلی (General Goals):

توسعه تولید علم و فنآوری با افزایش تولید مقالات و ثبت اختراع  معتبر داخلی و خارجی

انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه های دارویی،بهداشتی و سایر حوزه های سلامت

اخذ رتبه پژوهشی مناسب  مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور

رفع مشکلات بویژه در حوزه تحقیق و توسعه در  زمینه های دارویی، آرایشی و بهداشتی

زمینه سازی فروش فناوری و ورود به تولید محصولات با لیسانس مرکز تحقیقات

اهداف کاربردی  و شرح خدمات

کنترل کنترل مواد اولیه غذایی، دارویی آرایشی  و بهداشتی

انجام تمامی آزمونهای مواد اولیه مطابق با فارماکوپه های بین المللی

کنترل و شناسایی رنگهای مجاز

کنترل و شناسایی اسانسهای مجاز دارویی،  غذایی،  آرایشی و بهداشتی

سم شناسی مواد اولیه مجاز

کنترل افزودنیهای مجاز

تعیین هویت مواد اولیه در سطح ترخیص

کنترل مواد اولیه مطابق فارماکوپه های روز اروپا، آسیا و آمریکا

تحقیقات صنایع مواد اولیه و کاربرد

 

اهداف عینی

تولید علم و دانش کاربردی

تولید فناوری و عرضه آن به جای فن بازار

همکاری و ارتباط با صنایع و مراکز تحقیقاتی حوزه دارویی

تعریف پروژه ها پایان نامه های مبتنی بر خروجی های با ارزش (مقاله با کیفیت، ثبت اختراع، حل مشکلات صنایع)

استفاده از توان کاربردی متخصصین و اساتید واحد علوم دارویی و سایر مراکز همکار

فعالیت های مرکز

این مرکز دارای 15 مقاله مستقل میباشد و محصول زینک گلوکونات واحد علوم دارویی به نام این مرکز ثبت شده است