چشم انداز و ماموریت

 

 

بیانیه مأموریت دانشکده شیمی دارویی

بیانیه مأموریت دانشکده شیمی دارویی « نظریه­ پردازی،گسترش و تولید علم و تعمیق علوم شیمی از جمله شیمی دارویی ، شیمی کاربردی ، نانو شیمی ، فیتوشیمی و شیمی  و فناوری اسانس  و رشته های وابسته » در ابعــاد ذیل می‌باشد:

 

  · تربیت پژوهشگرانی کار­آفرین، خلاق، مؤمن و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی

  · توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه­های علمی وکاربردی و همچنین  فنی و مهندسی

  · آموزش بر مبنای استاندارهای جهانی در حوزه علوم پیشرفته، نوین و کاربردی

  · توسعه تعاملات بین المللی و مبادلات علمی مؤثر و سازنده

  · شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیت‌های دانشجویان

  بیانیه چشم انداز دانشکده شیمی  دارویی

این دانشکده با تکیه بر سرمایه عظیم اعضای هیأت علمی فرهیخته و دانشجویان نخبه و مستعد به توسعه و تحقیق  در حوزه­‌ های پژوهشی، فناوری و آموزشی در زمینه‌های مختلف رشته شیمی دارویی ، شیمی کاربردی ، نانو شیمی ، فیتوشیمی و شیمی  و فناوری اسانس  ... اقدام می‌نماید.

راهبردها

دانشکده شیمی دارویی  در حرکت راهبردی خود ایجاد جو آکادمیک پرانگیزش، معنوی و مولّد را برای استاد و دانشجو هدف قرار می‌دهد و تحقّق این مهم را در گرو نهادینه کردن امر برنامه ریزی و ارزیابی مستمر کلّیه فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی، تأمین پشتوانه مالی متکی به خود، گزینش بهترین دانشجویان و توسعه گرایش‌های مرتبط  تخصّصی در سطوح تحصیلات تکمیلی و همچنین کارشناسی  می‌داند

  1. دانشکده در جهت گزینش مستعدترین دانشجویان ورودی، به تدوین و اجرای طرح ویژه آزمون و پذیرش دانشجو خواهد پرداخت.

  2. دانشکده در جهت سلامت نفس، حسن رفتار و تقویت امید و انگیزه یادگیری در دانشجویان، برای فعالیت‌های فوق برنامه علمی و فرهنگی زمینه سازی خواهد نمود.

  3. دانشکده در جهت بازآموزی و روزآمد نگهداشتن مستمر دانش و تجربه اعضای هیأت علمی برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.

  4. دانشکده در جهت پژوهش محور کردن فعالیت‌های خود در تمامی عرصه‌ها، حرکت خواهد کرد و در این مسیر روی جذب حداکثر وقت و توان اعضاء هیأت علمی خود، بعنوان محوری ترین عامل، تدابیری خواهد اندیشید.

  5. دانشکده دوره‌های آموزشی خود را بطور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌دهد تا انسجام برنامه‌ها و ارتباط زنده میان دروس نظری و کارگاهی روز به روز بیشتر گردد.

  6. دانشکده در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی و گرایش های تخصّصی مورد نیاز جامعه پیش خواهد رفت.

  7. دانشکده در جهت برنامه محور شدن مدیریت، امر برنامه ریزی و نظارت را نهادینه می‌کند و به سمت یک تشکیلات روشن و درعین حال پویا پیش خواهد رفت.

  8. دانشکده برای گسترش حوزه های علمی و پژوهشی خود با سایر مراکز علمی از جمله دانشگاه ها و دانشکده های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی خواهد داشت.