تاریخچه دانشکده شیمی دارویی

دانشکده شیمی دارویی در تاریخ 92/04/29 با اخذ مجوز از معاونت علوم پزشکی به عنوان یکی از دانشکده های واحد علوم دارویی دانشگاه ازاد اسلامی تاسیس گردید. ریاست این دانشکده را به ترتیب سر کار خانم دکتر جعفری اذر ,  سرکار خانم دکتر هما عزیزیان , سر کار خانم مهندس زیارتی و از 24 بهمن ماه   1394  تا کنون سرکار خانم دکتر قمی بر عهده داشته اند .

این دانشکده در حال حاضر دارای  رشته های شیمی دارویی  و شیمی کاربردی در مقطع کارشناسی و نیز شیمی کاربردی  ,  شیمی دارویی ( وزارت علوم و وزارت بهداشت ) ,  فیتو شیمی ,  شیمی و فناوری اسانس و نانو شیمی در مقطع کارشناسی ارشد  و هچنین شیمی الی در مقطع دکترای تخصصی  میباشد

دانشکده شیمی دارویی  تا پایان نیمسال دوم  تحصیلی 97-1396  دارای 2240  دانشجو و 886 فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی   کارشناسی ارشد و دکترا همچنین 13 عضو هیات علمی تمام وقت بوده است