اخبار

تغییر تاریخ امتحان

جابجایی تاریخ امتحان مورخ ۹۸/۱۰/۱۶

به اطلاع کلیه دانشجویان شیمی دارویی می رساند: دانشجویانی که در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ امتحان داشته اند، امتحانات به تاریخ ۹۸/۱۱/۰۵ در همان ساعات اعلام شده انتقال یافت.

ادامه مطلب