اخبار

کارگاه کسب و کار

برگزاری کارگاه کسب و کار در دانشکده شیمی دارویی

کارگاه کسب و کار توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زیر نظر EDC ( مرکز توسعه و مطلاعات انسانی) در تاریخ ۱۵ مرداد با همت گروه MBA و مدیریت اقتصاد دارو در دانشکده شیمی دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب
آزمون جامع

آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی شیمی آلی، در دانشکده شیمی دارویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۱و۱۲ تیر ماه ، آزمون کتبی و شفاهی جامع دکتری تخصصی رشته شیمی آلی در رشته شیمی آلی در محل دانشکده شیمی دارویی برگزار شد.در این آزمون دکتر قرائیان و دکتر حسینی به عنوان ناظر معاونت آموزشی ، دکتر قاسمی به عنوان ناظر معاونت پژوهشی، دکتر قمی ریاست دانشکده، مدیر گروه آموزشی و اعضای کمیته آزمون جامع گروه شیمی آلی حضور داشتند.

ادامه مطلب