همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اولین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱ کد : ۶۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۳

به پیوست پوستر بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اولین همایش ایده های نو آورانه آموزشی و دوازدهمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری می باشد.


نظر شما :