اطلاعیه شماره ۱۰: مراجعه به سامانه آموزشیار و چک کردن انتخاب واحد

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۳۸۷۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۴

لطفاً دانشجویان زیر به سامانه آموزشیار خود مراجعه نموده و انتخاب واحد خود را چک نمایند. به دلیل عدم رعایت سقف واحد و هم چنین مشروط شدن، تعدادی از واحدهای این داشجویان حذف گردیده است.

اسامی ذیل، زیر ۱۲ واحد برداشته بودند که درسهایشان حذف شد.

۱-محمد امین شبیری

۲-علی قربانی

۳-نیلوفر محمدی

۴- حوریه شکوهی طرقی

۵- علی شاهد

۶- سید زینب ثناییان زاده

جهت اطلاع رسانی به دانشجویان

اسامی ذیل مشروط بودند که بالای ۱۴ واحد برداشتند و درسهای اضافی توسط مدیرگروه حذف شد.

۱-ساناز محرابی باجولان

۲- محمدمتین عمو

۳-شایان حق وردی

۴- مریم دانش مند

۵- پانیذ امیدی

۶-مریم مرادی برایجانی

۷-محمد اقامعلی زاده اسلام

۸- سیده فاطمه پرینچی

۹- سارا حاج علی

۱۰- سهیل بقاشانجانی

۱۱-سپهر گودرزی

۱۲-محمد عباسی دره چناری

۱۳-امیرپرهام عجمی

۱۴-سپیده کشاورز جمال آباد

۱۵-محمد نباتعلی زاده هریس


نظر شما :