آزمون تأیین سطح

قابل توجه دتانشجویان مقطع دکتری ۹۸ و ماقبل ( آزمون تأیین سطح)

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۱ کد : ۱۴۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۷

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری 98 و ماقبل آن که نمره قبولی در آزمون زبان را کسب نموده اند. می بایست در آزمون تایین سطح در تاریخ 98/08/24 برگزار می گردد شرکت نمایند. لذا جهت ثبت نام در آزمون تأیین سطح از تاریخ یک آبان 98 لغایت 11آبان ماه از طریقه سامانه زیر اقدام نمایند.

http://english.iau.ac.ir/ept


نظر شما :